Privacy beleid (AVG)

N. van Zijl Bouw- en Timmerwerken neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Hier leest u meer over hoe wij omgaan met uw gegevens.

1. Welke gegevens

De gegevens die wij verwerken voor facturen zijn:
- Voornaam
- Achternaam
- Straatnaam en huisnummer
- Postcode en woonplaats
- E-mailadres
- Telefoonnummer

Dit is met inbegrip van extra gegevens die verstrekt worden door onze klanten aan N. van Zijl Bouw- en Timmerwerken. Daarnaast verzamelen wij gegevens via contactformulieren op onze website. De functie van deze contactformulieren is dat wij contact met de klant op kunnen nemen.

2. Bewaartermijn

De in artikel 1 genoemde gegevens worden voor administratieve en wettelijke doeleinden bewaard, zoals de 7 jarige plicht tegenover de belastingdienst. Na deze periode worden de gegevens vernietigd. N. van Zijl Bouw- en Timmerwerken streeft ernaar om persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk te bewaren.

3. Derden

N. van Zijl Bouw- en Timmerwerken geeft persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij zij dit verplicht zijn om te doen uit wettelijk oogpunt.

4. Wijzingen en verwijderingen van persoonsgegevens (AVG)

Onze klant heeft ten alle tijden recht op inzage in zijn of haar persoonsgegevens. Op verzoek kunnen persoonsgegevens aangevuld of verwijderd worden, overeenkomstig met de “Wet bescherming persoonsgegevens” vanaf 25 mei 2018 “Algemene Verordening Gegevensbescherming”.

Indien een klant van de bovengenoemde rechten gebruik wil maken, kan hij of zij schriftelijk contact opnemen met N. van Zijl Bouw- en Timmerwerken.

Het adres hiervoor is:
N. van Zijl Bouw- en Timmerwerken
Brukterenstraat 10
7122 CJ, Aalten

N. van Zijl Bouw- en Timmerwerken zal proberen binnen 3 weken te reageren op een verzoek van inzage, verandering of verwijdering van persoonsgegevens. Indien dit kosten met zich mee brengt zal N. van Zijl Bouw- en Timmerwerken eerst contact opnemen met de desbetreffende klant.

5. Website

Onze website kan doorverwijzingen bevatten via hyperlink naar andere websites. N. van Zijl Bouw- en Timmerwerken is niet verantwoorden voor de kwaliteit van deze websites en daarmee de naleving van de privacywetgeving op deze websites.

Op de website van N. van Zijl Bouw- en Timmerwerken wordt gebruik gemaakt van Google Analytics, om daarmee het aantal maandelijkse bezoekers bij te houden. Het IP-adres van de gebruiker is hierbij geanonimiseerd, waardoor er geen inzage is in de gebruikers zijn of haar persoonsgegevens.

De website van N. van Zijl Bouw- en Timmerwerken wordt beveiligd met een SSL certificaat, waarmee de contactformulieren genoemd in artikel 1 extra beveiligd zijn. Hiermee leggen wij een extra laag van beveiliging op de persoonsgegevens welke via het contactformulier aan ons verstrekt worden.

6. Nederland recht

Op geschillen die mogelijk voortvloeien uit het privacy beleid is het Nederlands recht van toepassing.

7. Wijzigingen

N. van Zijl Bouw- en Timmerwerken behoudt zich het recht om het privacy beleid aan te passen. Eventuele aanpassingen worden op deze pagina bekend gemaakt. Het huidige privacy beleid is bijgewerkt op 5 juni 2019.